Witamy na stronach Zorganizowanej Grupy Basketu!

Gdzie liczy się tylko koszykówka…

O nas

Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa Basketu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dla m. st. Warszawy w dniu 11 września 2014 roku i powstało jako zrzeszenie osób związanych dla działania na rzecz rozwoju koszykówki w Płocku i regionie płockim. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy o kulturze fizycznej i Statut stowarzyszenia. Zorganizowana Grupa Basketu swą działalność skupia przede wszystkim na:
=
organizacji bezpośredniej lub pośredniej rozgrywek w koszykówkę na terenie swego działania oraz opracowywanie systemów i zasad prowadzonych rozgrywek
=
organizacji szkoleń dla środowisk związanych z koszykówką w tym dla zawodników, działaczy i sędziów
=
popularyzacji i szeroko pojętej promocji koszykówki
=
prowadzeniu ewidencji członków, licencji zawodników, sędziów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji celów statutowych
=
prowadzeniu działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł
=
wspieraniu finansowym szkolenia oraz szkoleniu różnych grup zainteresowanych koszykówką
=
współpracy z klubami sportowymi i podmiotami zainteresowanymi koszykówką
=
wydawaniu materiałów reklamowych: broszur, informatorów, książek, wydawnictw multimedialnych, gadżetów itp. promujących koszykówkę i Stowarzyszenie
=
działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia: wyjazdy na mecze ligowe i turnieje koszykówki, spotkania ze znanymi sportowcami, spotkania towarzyskie

Zarząd Stowarzyszenia

Mariusz Błaszczyk – Prezes Zarządu Marek Rutkowski – Członek Zarządu/Z-ca Prezesa Zarządu Maciej Krupiński – Członek Zarządu/Z-ca Prezesa Zarządu

Komisja Rewizyjna

Adam Łojek – przewodniczący Komisji Marcin Zawadzki – sekretarz Komisji Hubert Skrzyński – członek Komisji

Cele Stowarzyszenia Zorganizowana Grupa Basketu

Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych różnych form aktywności fizycznej, w szczególności koszykówki.
Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej klubom i przedsięwzięciom związanym z koszykówką.
Propagowanie wspólnie z innymi podmiotami prawidłowego modelu wychowania przez sport.
Popularyzacja koszykówki jako dyscypliny sportu o bogatych tradycjach.

Dokumenty Stowarzyszenia

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 regulująca kwestie prawne związane z działalnością stowarzyszeń. Ustawa określa zasady tworzenia stowarzyszeń, zasady nadzoru nad stowarzyszeniami, przepisy o majątku stowarzyszeń, zasady likwidacji stowarzyszeń oraz zasady działalności.

Statut Stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia to  najistotniejszy dokument w działalności stowarzyszenia. Zawarte w nim postanowienia stanowią informację dla podmiotów zewnętrznych dotyczącą m.in. celów działalności stowarzyszenia, reprezentacji, źródeł finansowania.

Deklaracja członkowska

Jeżeli chcesz przystąpić do stowarzyszenia Zorganizowana Grupa Basketu i mieć możliwość wpływu na przyszłe projekty realizowane przez ZetGieBe – wypełnij deklarację i podpisaną prześlij na adres stowarzyszenia lub mejlowo na stowarzyszenie@zetgiebe.pl.

Dane ogólne

Stowarzyszenie Zorganizowana Grupa Basketu

ul. Lawendowa 5 09-400 Płock NIP: 774-322-10-96 REGON: 147461342 KRS: 0000522969
+48 604 202 987
http://www.zetgiebe.pl
stowarzyszenie@zetgiebe.pl

Nr rachunku bankowego

BGŻ S.A. 65 2030 0045 1110 0000 0392 6950

Formularz kontaktowy

Kliknij tu

Formularz kontaktowy

10 + 10 =