Komitet organizacyjny ZetGieBe Basket Ligi niniejszym informuje, że uwzględniając uwagi i spostrzeżenia drużyn biorących udział w rozgrywkach, z dniem 3 marca 2015 roku zmianie uległ regulamin rozgrywek ZetGieBe Basket Ligi. Do regulaminu został dodany punkt 7.19 w brzmieniu:
„7.19. W fazie playoff rozgrywek mogą wziąć udział jedynie zawodnicy występujący aktywnie w rundzie zasadniczej ligi z zachowaniem pkt. 7.1 niniejszego regulaminu. Niezastosowanie się do tego przepisu spowoduje zweryfikowanie wyniku meczu jako przegrana walkowerem.”

Tekst jednolity regulaminu dostępny tu.

%d bloggers like this: