Strażniczki

23,88

Opis

Od zarania dziejów dwie przeciwstawne siand#322;y stanowiand#322;y trzon wszechand#347;wiata i wspóand#322;istniaand#322;y w wiecznej równowadze. Nasza Bogini w swojej nieskoand#324;czonej mand#261;droand#347;ci zesand#322;aand#322;a grupand#281; Opiekunek, które chroniand#261; and#347;wiat. Dysponujand#261; one mocand#261;, która pozwala im nagiand#261;and#263; ludzkie losy wedand#322;ug swojej woli, i za jej pomocand#261; nieustannie walczand#261; miand#281;dzy soband#261;, by stworzyand#263; idealnand#261; symetriand#281; miand#281;dzy cnotami oraz sand#322;aboand#347;ciami ludzkoand#347;ci. Staand#324; przed wyborem: zapewnisz balans, czy caand#322;kowicie go zniszczysz, by osiand#261;gnand#261;and#263; wand#322;asne cele? Straand#380;niczki to gra z mechanikand#261; blefu i doboru kart oraz dodatkowymi, zaskakujand#261;cymi rozwiand#261;zaniami. Kaand#380;dy z graczy kieruje Opiekunkand#261;, której celem jest nakierowaand#263; losy ludzi zgodnie ze swojand#261; woland#261; tak, aby stworzyand#263; najlepszand#261; kombinacjand#281; cnót i sand#322;aboand#347;ci. Gra skand#322;ada siand#281; z 3 faz: Dobór kart: kaand#380;dy z graczy otrzymuje szeand#347;and#263; losowych kart z talii, nastand#281;pnie wybiera jednand#261; z nich, pozostaand#322;e zaand#347; podaje graczowi po lewej stronie, i tak aand#380; do momentu, w którym kaand#380;dy z graczy wybierze 5 kart – pozostaand#322;e karty sand#261; odrzucane. Celem jest dobranie kombinacji kart, która zapewni jak najwiand#281;cej punktów zwyciand#281;stwa. Niektóre karty punktujand#261; samodzielnie, inne natomiast wymagajand#261; innych kart tego samego rodzaju, by przynieand#347;and#263; korzyand#347;ci. Osand#261;d: wszyscy gracze umieszczajand#261; 5 wybranych przez siebie kart naprzeciwko siebie w dwóch rzand#281;dach: dwie karty zakryte oraz 3 odkryte. Na podstawie wyand#322;oand#380;onych kart gracze zastanawiajand#261; siand#281;, który z nich ma najwyand#380;ej punktowanand#261; kombinacjand#281;. Po dyskusji kaand#380;dy z graczy gand#322;osuje na wybranand#261; osoband#281; uand#380;ywajand#261;c odpowiedniego and#380;etonu. Wybrany gracz musi nastand#281;pnie potwierdziand#263;, lub zaprzeczyand#263; wynikowi gand#322;osowania. Jeand#347;li gracz zgodzi siand#281;, and#380;e ma najsilniejszand#261; kombinacjand#281; kart, musi odrzuciand#263; 2 karty. Jeand#347;li gracz zaprzeczy, faza koand#324;czy siand#281;, a wszyscy gracz ujawniajand#261; swoje wyniki. Jeand#347;li wybrany gracz ma najsilniejszand#261; kombinacjand#281;, traci dwie karty, które dajand#261; mu najwiand#281;cej punktów; w przeciwnym wypadku dociand#261;ga on jednand#261; dodatkowand#261;, wybranand#261; przez siebie kartand#281; ze stosu kart odrzuconych. Punktacja: kaand#380;dy z graczy pokazuje swoje karty i podlicza swój wynik. W grze mogand#261; pojawiand#263; siand#281; takand#380;e inne fazy, w zaleand#380;noand#347;ci od rodzaju Opiekunek wystand#281;pujand#261;cych podczas rozgrywki – kaand#380;da postaand#263; dysponuje specjalnand#261; zdolnoand#347;ciand#261;, która moand#380;e zmieniand#263; przebieg gry. Przykand#322;adowo moand#380;e to byand#263; moand#380;liwoand#347;and#263; podejrzenia zakrytej karty innego gracza, zabranie karty graczowi przed fazand#261; punktacji, albo zamiana jednej karty w innand#261;. Na koniec kaand#380;dej rundy gracze zakrywajand#261; uzyskane and#380;etony punktów zwyciand#281;stwa, aby nikt inny ich nie widziaand#322;. Po trzech rundach wygrywa gracz z najwyand#380;szym wynikiem. Straand#380;niczki to szybka i piand#281;knie ilustrowana gra dla zwolenników blefowania i zwodzenia.Wiek od: 16Min. czas gry: 30Max. czas gry: 30Min. liczba graczy: 3Max. liczba graczy: 6

Rebel

lebara doładowania, soul calibur xbox, bush gra, star whal, sensor kinect xbox, sony ps4, adventure time game

yyyyy